de 20-weken echo

SEO

20-weken echo

de structuele screeningsecho bij 20 weken zwangerschap heet SEO

Structurele echo
Het onderzoek duurt 45 minuten en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde echoscopist. Deze beoordeelt de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Er worden een aantal organen van de baby bekeken. Ook het geslacht van de baby wordt beoordeeld. Je mag zelf aangeven of je het geslacht wel of niet wilt weten. De 20-wekenecho is géén garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Bij vrouwen met overgewicht is er een grotere kans dat afwijkingen worden gemist en dat de echoscopist het kind niet volledig kan beoordelen.

Uitgebreide informatie over de 20-weken echo kun je lezen in de landelijke brochure.

Wanneer kan een 20-weken echo worden uitgevoerd?
Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap.

Wanneer moet u een afspraak maken?
Eigenlijk kan dit zodra de uitgerekende datum is vastgesteld door middel van een termijnecho. Bel graag ruim van te voren i.v.m. het inplannen van de echospreekuren.

Voor het maken van een afspraak kun je ons bereiken op
maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur op 0492-745255

 

 

Geslachtsbepaling
Bij een 20-weken echo is het geslacht in de meeste gevallen te bepalen. Echter in 5% van de gevallen klopt het niet. De echoscopiste vertelt je alleen wat het geslacht is als je dit zelf graag wilt weten.

Wie mogen er bij de echo aanwezig zijn?
Naast jouzelf is alleen je partner welkom om bij de echo aanwezig te zijn. Er mogen geen kinderen bij de echo aanwezig zijn. Het maken van een 20-weken echo duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. De 20-weken echo is geen “pretecho”. Er mogen geen foto’s of video-opnamen tijdens de echo gemaakt worden omdat dit storend kan werken voor de echoscopisten.
De echoscopiste zal een foto voor je afdrukken.

Wat kost een 20-weken echo?
De 20-weken echo is opgenomen in het basispakket. En wordt dus vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wat moet je meenemen voor de echo?
Graag je verzekeringspasje of polisblad meenemen.

Tot slot
Het is belangrijk dat je ook de informatie over de 20-weken echo leest, zoals die in de landelijke brochure staat beschreven.

Meer informatie:
prenatale screening
onderzoek van mijn ongeboren kind

Mocht je een afspraak willen afzeggen, dan dien je dat minstens 24 uur van te voren te doen. Bij het niet tijdig afzeggen zullen wij de door ons gemaakte kosten in rekening brengen. Die kosten variëren en hangen af van het soort echo en de voor jou gereserveerde tijd in de agenda.