kwaliteit van zorg

staat bij ons op de eerste plaats

combinatietest

met dit onderzoek wordt de kans berekend op een kind met het syndroom van Down, Edwards of Pateau

De test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

– Een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw
– Een echo-onderzoek (nekplooimeting)

Wanneer vinden in ons centrum de combinatietest en het bloedprikken plaats?
Voor de nekplooimeting moet je al een termijnbepaling hebben gehad. De nekplooimeting vindt vervolgens plaats tussen de 11 weken en 3 dagen en 13 weken en 6 dagen.

Wanneer moet ik een afspraak maken?
Als je bij ons centrum een afspraak maakt voor een termijnecho kun je direct aangeven dat je ook een combinatietest wenst. Wanneer de termijnecho elders plaatsvindt, bel je voor een afspraak na die termijnecho. Je kunt elke werkdag bellen met de praktijkassistente op 0492-745255 van 8.45 tot 11.45 uur.

Wie mogen er bij de nekplooimeting aanwezig zijn?
Naast jouzelf is alleen je partner welkom om bij de nekplooimeting aanwezig te zijn. Er mogen geen kinderen bij deze echo aanwezig zijn. Tijdens de echo mogen geen foto’s of video-opnamen gemaakt worden omdat dit storend kan werken voor de echoscopisten.
De echoscopiste zal een foto voor je afdrukken.

Hoe lang duurt de echo?
De echo-afspraak duurt ongeveer 45 minuten. De benodigde duur van de nekplooimeting wordt sterk bepaald door de ligging van jouw kind.

Wat kost een combinatietest in 2019?
De combinatietest (nekplooimeting en bloedtest) wordt in 2019 niet standaard meer door de zorgverzekeraars vergoed. De kosten van de nekplooimeting en de bloedtest samen bedragen €180,12. Bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap betaal je €108,74. Je betaalt dit bedrag na afloop van de echo in ons screeningscentrum. Er is de mogelijkheid om te pinnen.

Wat moet je meenemen voor de echo?
Graag je verzekeringspasje of polisblad meenemen.

De uitslag van de combinatietest
Na 1-2 weken krijgt je zorgverlener de uitslag en zal deze aan je doorgeven.
Als de uitslag van de combinatietest wijst op een verhoogde kans op een kind met het syndroom van Down, Pateau of Edwards, worden de kosten voor vervolgonderzoek wel door de verzekering vergoed.

Tot slot
Het is belangrijk dat je ook de informatie over de combinatietest leest, zoals die in de landelijke brochure staat beschreven.

Voor meer informatie:
prenatale screening
onderzoek van mijn ongeboren kind

Mocht je een afspraak willen afzeggen, dan dien je dat minstens 24 uur van te voren te doen. Bij het niet tijdig afzeggen zullen wij de door ons gemaakte kosten in rekening brengen. Die kosten variëren en hangen af van het soort echo en de voor jou gereserveerde tijd in de agenda.